Sametingspresident Aili Keskitalo mener en utbygging av Nord-Norgebanen vil gi det største naturinngrepet i et samisk område noensinne.

Det er særlig reindriftsnæringen hun er bekymret for, forteller Keskitalo, som representerer Norske Samers Riksforbund på Sametinget, til VG.

– Ved Nordlandsbanen har det tatt flere tiår å få på plass sikring, for å unngå at rein blir skadd. De verste vintrene er flere hundre rein blitt påkjørt, påpeker hun.

Keskitalo etterlyser bedre informasjon om trasévalg og savner mer involvering fra Sametinget og andre berørte samiske aktører.

(©NTB)