(Nordnorsk debatt)

Uten sjømatnæringen ville det neppe vært en bymessig bebyggelse kalt Finnsnes. Ytterstrøkene av Senja ville helt åpenbart vært avfolket. Nå er det motsatte tilfellet. Senjaregionen er en nasjonal kraft innenfor sjømatproduksjonen, skaper etterlengtede arbeidsplasser innenfor ei eksportnæring, og gir viktige bidrag både i form av arbeidsplasser og skatteinntekter. Med god tilrettelegging kan vi skape enda flere arbeidsplasser og øke eksportinntektene.

På tross av dette klarer Nordlyskommentator Torgeir Bråten å lande på at samferdselsinvesteringene burde gjøres av ett enkeltselskap, eller finansieres av ei enkeltnæring. Han skriver i en kommentar at selskapet Salmar burde betalt for byggingen av en tunnel under Finnsnes ettersom de frakter fisk med trailere. Men bedriftene og næringen gir allerede store bidrag til det offentlige. De betaler selskapsskatt, arbeidsplassene som skapes gir inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og andre avgiftsinntekter. Havbruksnæringen betaler også for bruken av sjøarealet gjennom den nye produksjonsavgiften. Salg av rettigheter gir milliardinntekter til kommuner, fylke og stat.

Disse inntektene bidrar til at Norge har inntekter både til å bygge infrastruktur og til å sikre viktige velferdstjenester. Salmar og de andre sjømatselskapene betaler allerede en viktig andel av infrastrukturen. Sikkert også en andel av tunnelene i Tromsø og Oslo også.

Det er slik vi har organisert det norske samfunnet. Bedrifter og arbeidstakere tar del i spleiselaget gjennom skatten vi betaler. Det gjør selvsagt også fiskere, havbruksbedrifter og fiskeindustribedriftene på Senja. Vegprosjekter blir i tillegg finansiert gjennom bruk. Trailere som frakter fisk er selvsagt ikke unntatt fra å ta sin andel også av bompengene.

Vi kan ikke ha to ulike finansieringsordninger i Norge. En raus offentlig finansiering av veier i kombinasjon med brukerbetaling på steder som Tromsø og Oslo. Privat finansiering av veger i distriktene. Kystsamfunn som bidrar til store skatteinntekter og eksportinntekter må selvsagt også ta del i den offentlige vegutbyggingen. Gode veger ut til produktive kystsamfunn er utgift til inntekts ervervelse. Det bør vi bruke mer penger på fremover. For nå faller eksportinntektene i Norge, og vi vil trenge en sterk satsing på å bygge flere lønnsomme og eksportrettede arbeidsplasser langs kysten. Fiskeværene på Senja har folk og bedrifter som er klar til å ta det ansvaret.

I det lange løp er det også bra for journalister i Nordlys at det skapes lønnsomme arbeidsplasser på yttersia.