Denne kveita kan gjøre Michael 100.000 kroner rikere

Storfangst i Millionfisken.