Skytebanen i Tromsdalen har vært en årelang kilde til konflikt.

Kommunen mener skytebanene i sin tid ble etablert ulovlig, og har i flere vedtak krevd riving. Men Fylkesmannen (Nå Statsforvalteren i Troms) har avvist dette seinest i fjor, og mente blant annet at kommunen selv delte ansvaret for manglende søknader ettersom kommunen ikke hadde fulgt opp tidligere ulovligheter.

Dermed gjenopptok TJFF gjenopptok skytingen i Tromsdalen i 2019. Dagen etter vedtok formannskapet umiddelbar skytestans.

TJFF og Tromsø pistolklubb søkte om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om offentlig friområde for å kunne opprettholde skytebanene.

Kommunen avslo søknad om dispensasjon fra någjeldende reguleringsplan for Tromsdalen 12. juni 2020. Departementet oppnevnte senere Statsforvalteren i Nordland som settestatsforvalter til å behandle saken.

Omgjør vedtaket

Saken har nå vært til behandling hos Statsforvalteren i Nordland. De varsler nå at de har har omgjort Tromsø kommune sitt vedtak om avslag på dispensasjon til pistol- og leirdueskytebanene i Tromsdalen. Dette betyr at skytterne får beholde skytebanene.

Skytebanene i Tromsdalen ble oppført på ulike tidspunkter i perioden fra 1960- til 1990-tallet. Kommunen har de senere årene slått fast at anleggene er ulovlig oppført. I den forbindelse ble det sendt en søknad om dispensasjon fra brukerne av banene, Tromsø Pistolklubb og Tromsø Jeger- og Fiskeforening.

LES OGSÅ: Har brukt millioner på den betente saken. Nå rykker de tilbake til start

LES OGSÅ: Nytt nei til skytebane: – Allmennheten vil ha begrenset tilgang av hensyn til sikkerhet

- Etter en konkret vurdering har Statsforvalteren kommet til at kommunens behandling og tidsforløpet i saken må sidestilles med et formelt samtykke til anleggenes eksistens etter tidligere plan- og bygningslovgivning, skriver statsforvalteren i en pressemelding.

Statsforvalteren mener derfor at fortsatt bruk av skytebanene ikke er betinget av dispensasjon fra någjeldende reguleringsplan for området.

Her kan du lese hele saksfremlegget.