Et flertall på Stortinget sa i dag nei til forslaget fra SV og Frp om å bygge ut Nord-Norge-banen.

En skuffet Torgeir Knag Fylkesnes konstaterer at de ikke lyktes med å få med seg alle opposisjonspartiene på forslaget som rett og slett sa prinsipielt ja til å bygge ut jernbanen nordover.

Nesten samlet

SV og Frp fikk med seg Sp, MDG og Rødt på forslaget, mens regjeringspartiene avviste det. Det samme gjorde Ap.

Ap fremmet et eget forslag om å starte en konseptvalgutredning for banen som en del av Nasjonal Transportplan. Dette forslaget fikk heller ikke flertall.

- Dette prosjektet har vært utredet mange ganger før. Vi vet at det er vel så samfunnsøkonomisk lønnsomt som andre store samferdselsprosjekter, mener Fylkesnes.

Ordinær vei

Det var i februar i år det ble kjent at også Frp ville gå inn for å bygge Nord-Norge-banen.

Per-Willy Amundsen lyktes med å få med seg resten av Frp på forslaget, og i dag ble det altså også støttet av nesten hele opposisjonen.

Ap har tidlig varslet at de ikke kunne støtte et slikt prinsippvedtak, men ønsket å gå den ordinære veien i forbindelse med ny Nasjonal Transportplan.

- Både utbygging av riks-og Europa-veier, intercity-utbyggingen rundt Oslo, og flyplassprosjekter i nord må finne sin løsning gjennom Nasjonal Transportplan. Etter at de er skikkelig utredet, og gjennom politiske prioriteringer. Slik er spillereglene, og slik bør de være, sa Aps nestleder Bjørnar Skjæran i et innlegg i Nordnorsk Debatt i forrige uke.