Tor Arne Pettersen og Nordlys Hotell AS i Alta klaget på at kommunestyret i Alta tidligere i år ikke ga dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for at det kan etableres asylmottak i de nedlagte hotellokalene i Bossekop.

Administrasjonen innstilte til kommunestyret mandag at klagen skulle tas til følge, og at det skulle gis dispensasjon i 4 år med mulighet for 2 års forlengelse. Forutsetningene var at det skulle tilrettelegges for uteoppholdsareal, småbarnslekeplass og trygg atkomst for myke trafikanter, småbarnslekeplassen må tilfredsstille krav, og det må foreligge en utomhusplan som blant annet viser hvordan lekeplass, avskjerming mot vei, og trygg atkomst er tenkt løst.

Ikke nye momenter

Bengt Stabrun Johansen i Kystpartiet tok ordet først i debatten, og la fram et forslag om ikke å gi medhold til klagen.

– Det har ikke kommet noen nye momenter i denne saken, og vi vi ikke gi dispensasjon til Nordlys-hotellet, sa Johansen.

– Dette har vært en vanskelig sak for oss i Arbeiderpartiet, sa Ole Steinar Østlyngen.

– Vi brukte halve tiden av gruppemøtet i morges for å diskutere denne saken, men det er ikke fått noen nye momenter siden sist, så vi ønsker ikke å gi klagen medhold og ikke vil gi dispensasjon til Nordlys-hotellet.

– Vi ønsker å gi dispensasjon til Nordlys-hotellet. Vi ga dispensasjon til Park Hotell, og hvis man sier nei her, så er det forskjellsbehandling, sa Raymond Londal.

Mot fem stemmer

Et forslag fra Høyre, Frp og Kystpartiet om ikke å gi klagen medhold, og dermed nei til at det skal kunne etableres asylmottak i lokalene i Bossekop, fikk et flertall mot fem stemmer.