Så mange vogntog må ut av tunnelene når forbudet trer i kraft

Torsdag kveld ble forbudsskiltene for tunnelsystemet i Tromsø avduket.