- Det var et forsøk på en ulovlig kryssing av norskegrensa (journ. oversettelse), sier grensevaktene ifølge The Independent Barents Observer.

Etterforskning pågår. Rapporten sier ifølge avisen ingenting om hvordan de forsøkte å krysse grensen, eller om de nå er holdt i arrest.

Den russiske grensen til Norge er 196 kilometer lang og har bare ett grensepunkt for lovlig kryssing.