Flere norske bønnefolk har det siste året vært samlet ved grensa til Russland etter at flere skal ha fått drømmer, profetier og kall til å be for Norges grenser.

Det skriver den kristne avisa Dagen.

I vår samlet rundt 20 kristne seg i Kong Oscar IIs kapell ved Grense Jakobselv for å be Gud om å beskytte Norge.

Et av de nevnte profetiene skal ha vært at Russland planlegger et angrep mot Norge i månedskifte september/oktober. Angrepet skal kunne forhindres ved å be.

Professor Terje Hegertun ved Minighetsfakulteter liker ikke profetier med tidsangivelse og mener det ligger utenfor kirkens kompetanseområde, skriver Dagen.

– For det første blandes roller sammen ved at enkelte tiltar seg en status jeg vanskelig kan se at det er teologisk dekning for. Det er en grunn til at det er landets myndigheter som har ansvaret for etterretning og sikkerhet ikke kirken, sier professoren til den kristne avisa.