Russland melder seg ut av Barentsrådet fordi de nektes å overta det roterende formannskapet i oktober, melder russisk UD.

Russland legger skylda fullt og helt på de andre medlemmene, Norge, Finland, Sverige, Danmark, Island og EU, for at samarbeidet har gått på tverke.

Presidentskapet i rådet går på omgang mellom de tre førstnevnte landene og Russland annethvert år. Russisk UD viser til at Finland ikke vil overlate styringen til dem som planlagt på neste møte 24. oktober.

30 års samarbeid

– Vi er overbevist om at den nåværende politiske situasjonen ikke samsvarer med de langsiktige interessene til innbyggerne i Arktis, heter det i uttalelsen fra russisk UD mandag.

NTB har bedt om en kommentar fra Utenriksdepartementet i Norge, men de har så langt mandag ikke rukket å besvare henvendelsen.

Rådet ble etablert ved starten på barentssamarbeidet for 30 år siden i år. De har vanligvis møter to ganger i året, representert ved medlemslandenes utenriksministre.

Under Barents-paraplyen har også ulike regionråd møter på lokalt nivå, samt at det er etablert en rekke arbeidsgrupper innen blant annet natur, urfolk, næringsliv og ungdomsarbeid.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har barentssamarbeidet foregått uten deltakelse fra offisielle russiske representanter.

Huitfeldt: Barentsrådet fungerer godt uten Russland

Utenriksminister Anniken Huitfeldt tar Russlands utmelding fra Barentsrådet til etterretning.

«Samarbeidet i «Friends of the presidency»-formatet (uten Russland) under det finske formannskapet har fungert godt og bidratt til styrket samarbeid i Nord-Norden», skriver Huitfeldt (Ap) i en kommentar til NTB.

Hun fikk mandag et brev fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov om utmeldingen. Russland legger skylda på de andre medlemmene, inkludert EU, for at samarbeidet har strandet. Huitfeldt sier avgjørelsen får stå for Russlands regning.

– Vi vil nå diskutere konsekvensene av Russlands beslutning med det finske formannskapet og de andre medlemmene, sier hun.