Russiske luftfarts- og sjøfartsmyndigheter har advart om militær aktivitet og rakettoppskytinger i Barentshavet onsdag til lørdag.

Sivil luftfart og sjøfart blir advart mot å oppholde seg i et stort område i Barentshavet, inn i Norges eksklusive økonomiske sone helt til 23 grader vest, skriver Barents Observer.

Varselet er markert med «rakettoppskytinger» og gjelder fra klokken 7 til 13 alle dagene, altså tilsvarende perioden med dagslys.

– Vi er kjent med varselet. Den ble gitt via etablerte kanaler for internasjonal luftfart, sier talsperson Preben Aursand i Forsvaret.

Han legger til at Russland er i sin fulle rett til å foreta slike oppskytinger, men at Norge regner med at de også vil sørge for at sikkerheten i området blir ivaretatt, og at Norge vil overvåke aktiviteten.