(Nordnorsk debatt)

Tirsdag kom nok en russisk «koronabåt» til Tromsø med smittet mannskap, uten at Tromsø kommune kan nekte båten å komme. Samtidig er det lokale helsevesenet tungt belastet med lokal korona-smitte, både for helsepersonell og i mangel på egnede lokaler dersom smitte-omfanget blir større.

Når også mange frykter redusert kapasitet i det lokale helsevesenet og UNN til å ivareta lokalbefolkningen i denne kritiske tiden, så er det direkte «umusikalsk» å tillate smittede russere å komme til Tromsø.

I en tid da byer og land over hele verden stenges ned i et forsøk på å bekjempe pandemien, og utlendinger på vei til Norge i bil blir nektet innreise ved grensen, så kan altså koronasmittede russere helt fritt ankomme Tromsø med båt uten begrensninger. De aktuelle båtene burde i stedet vært avvist og henvist til å gå til Murmansk, selv om også den byen er hardt belastet med koronasmitte. Det er tross alt russernes egen by og land.

Selv om Tromsø har en internasjonal havn med spesielle rettigheter og plikter, så kan ikke dette være en «åpen dør» under den nåværende pandemien. Her må sentrale myndigheter, med Bernt Høie i spissen, sørge for at denne døren lukkes umiddelbart, så lenge pandemien pågår og samfunnet ellers har store restriksjoner. Ordfører Gunnar Wilhelmsen bør nå bruke «utestemmen» overfor Erna & co., slik at myndighetene «lukker døren» for utenlandske korona-båter.

Som en følge av koronapandemien har den norske regjeringen brukt svært mange milliarder kroner for å kompensere offentligheten og private bedrifter, lag og organisasjoner for en del av de utgifter og tap som pandemien påfører samfunnet, og mange flere milliarder kroner vil bli brukt i tiden fremover til samme formål. Da er det helt uforståelig at de samme russiske korona-båtene, rederiene eller russiske myndigheter ikke må betale for de helsetjenester som de nå belaster det lokale helsevesenet i Tromsø med. Skipene bør holdes i arrest inntil alle utgiftene er betalt.