60 år senere holder Tromsø-russen fortsatt koken

De ble høyesterettsadvokat, politimester og gründer. Når gjengen møtes 60 år senere, er rollene likevel de samme.