Gå til sidens hovedinnhold

Overlege rystet over UNNs kuttforslag i psykiatrien: - Skal vi le eller gråte?

Artikkelen er over 6 år gammel

Psykiatriprofessor Vidje Hansen (67) frykter at UNNs planlagte nedskjæringer i psykiatritilbudet kommer til å føre til flere selvmord.

Det er de varslede nedskjæringene på 2,6 prosent i driftsutgiftene som får den erfarne psykiateren til å reagere. Vidje Hansen har tidligere vært psykiatrisk forskningsleder ved UNN Åsgård. Nå er han flyttet til Sandefjord og pendler til Harstad hvor han er overlege på Senter for psykisk helse ved UNN Harstad. Vidje Hansen er en av de mange helsearbeiderne som har sluttet seg til den landsomfattende Helsetjenesteaksjonen i Norge. Torsdag holdt han appell i kantina på UNN Harstad.

Et av kuttforslagene som er blitt kjent, er om man skal stenge Distriktpsykiatrisk Senter på Storsteinnes, eller Rus og psykiatriposten på Åsgård. Vidje Hansen mener som fagmann begge forslagene er helt uakseptabelt. Særlig i en situasjon der helseministeren har presisert at rus og psykiatri skal prioriteres.

«Latterlig»

- Direktørens svar på dette har vært at UNN fortsatt satser på psykiatrien, for den skal få lov å spare 0,2 % mindre enn somatikken. Skal vi le eller gråte? spør Vidje Hansen.

Han legger ikke skjul på at han mener sykehusdirektørens svar er helt latterlig.

Han mener også at det er UNNs egne valg om flere store nye investeringer, som nå gjør at sykehuset må spare på andre ting, altså behandlingstilbudet til pasientene.

Psykiateren karakteriserer forslaget om nedleggelse av Distriktpsykiatrisk Senter på Storsteinnes som det mest radikale.

- Det vil være det samme som å sette psykiatrien 30 år tilbake i tid, sier han.

- Hva med den gruppen rus- og psykiatripasienter som politiet har karakterisert som «tikkene bomber»?

- Ja, det er klart at de også blir rammet.

Kostbare utbygginger rammer driften

Vidje Hansen sier det er alle de store utbyggingene på UNN i Tromsø som gjør at vi nå må innskrenke andre steder. Vidje Hansen blir enda mer bekymret når kuttene på 2,6 prosent er varslet for mange år framover, helt  til den nye A-fløya er planlagt ferdig i 2018.

- Jeg tror mange behandlingsmiljø på sykehuset kommer til å bli ødelagt i løpet av den tiden.

Vidje Hansen viser til at det for en stor del skal drives med kirurgi i den nye A-fløya. Enda mer av kirurgivirksomheten skal flyttes til Tromsø.

- Det jeg hører fra mine somatiske kollegaer her på sykehuset i Harstad, er at man allerede i dag ikke utnytter den kirurgikapasiteten man har, sier Hansen.

Styret for UNN skal 27. januar gjøre endelig vedtak om hva som skal kuttes, og hvor mye.

Kommentarer til denne saken