Gå til sidens hovedinnhold

Marthes bror er psykisk syk og serieforbryter: – At folk driver en heksejakt på ham, er en stor ekstrabelastning for familien

Artikkelen er over 5 år gammel

– At folk driver en heksejakt på ham, er en stor ekstrabelastning for familien.

Nordlys har i flere omganger omtalt innbruddsraidene til en mann i midten av 30-årene i Harstad. Søsteren Marthe har takket ja til å stå fram i Nordlys på vegne av sin bror og resten av familien. Nå ber hun bedriftseiere og andre avslutte den pågående heksejakta, og heller rette fokuset mot de som har ansvaret.

– Jeg ønsker å forsvare min bror i denne heksejakta. Vi som familie føler at fokuset har blitt feil, og det er et stort problem. Det har medført en stor ekstrabelastning for oss som familie, sier Marthe til Nordlys.

Hun ønsker ikke at vi publiserer familiens etternavn for å verne broren i størst mulig grad.

– Mange vet allerede hvem broren min er, men jeg må i størst mulig grad beskytte han. Å stå fram i avisen har vært en modningsprosess, og jeg gjør det for at det er viktig at min bror har et talerør for hans sak. Samtidig er det viktig å belyse at han ikke er den eneste i denne situasjonen.

BAKGRUNN: Én mann har begått hele 57 innbrudd på denne strekningen på under to år

Mottar trusler

Den aktuelle mannen har hatt ROP-lidelser over flere år. En lidelse som bare har eskalert og blitt verre med tida, som følge av at ingen har tatt ansvar. Han har ifølge familien blitt en kasteball i systemet, og har falt mellom to stoler. For han og familien har utfordringene vært større, og langt mer alvorlige, enn bare innbruddene som har pågått siden høsten 2013.

(Les mer om ROP-lidelser i bunnen av artikkelen)

– Tidligere var dette en personlig familietragedie som vi har kjempet mot i mange år. Etter at innbruddene startet har det blitt en offentlig sak, der innbruddene er det eneste synlige for samfunnet. Vi ber om forståelse og respekt for lidelsene som ligger bak. Vi opplever dette som ei heksejakt i media, og i sosiale medier, der fokuset er helt feil.

Hun sier at familien har mottatt trusler, samt at bedrifter i Harstad angivelig skal ha utvekslet eposter med advarsler og instruksjoner om hvordan de skal håndtere situasjonen. Ved flere tilfeller skal mannen ha blitt offentliggjort med navn og bilde, også på sosiale medier.

– Det er ville vesten og Texas. Folk tar saken i egne hender, og vi har lest ganske klare uttalelser og direkte trusler fra folk. Det er trakassering av mennesker som ikke har mulighet å forsvare seg, sier Marthe.

Hun understreker at familien har full forståelse for de involverte parters frustrasjon, og engstelse oppi denne situasjonen.

– Det er viktig for oss at alle som blir berørt av hans handlinger vet at vi bryr oss. Vi forstår frustrasjonen og engstelsen. Det er også viktig for lokalsamfunnet at det iverksettes tiltak. Den dagen han får hjelp, vil det igjen føre til at byen får ro.

LES OGSÅ: Her har gjerningsmannen brutt seg inn fire ganger

Kjempet over år

Fylkesmannen opprettet i sommer en tilssynssak, og familien har vært i møte med representanter fra Fylkeslegen i Troms. Nå håper Marthe at Fylkesmannen i Troms finner ut hvem som har ansvaret for hva, og hvordan man skal løse situasjonen til det beste for alle involverte og berørte.

LES: Flere innbruddsalarmer gikk av - mann pågrepet

– Vi håper at myndighetene, Fylkesmannen i Troms, finner ut hva som må gjøres. Vi som familie har klare meninger, men vi ønsker ikke legge føringer ut i media. Akkurat nå ønsker vi ikke gå i detalj. Alt til sin tid.

Søsteren sier at det er graverende at det har fått lov å pågå over flere år, uten at de som er ansvarlig for psykisk helse har tatt grep.

– Vi har hatt mange års kamp for å få noen til å ta ansvar, og vi er glad for at det nå er opprettet tilssynssak. Mange ute i samfunnet har kanskje vanskelig for å forstå vår sitiuasjon, ettersom de ikke vet alle sidene av saken. Vi har kjempet i mange år for at min bror skal få et verdig liv.

Marthe roser den lokale avdelinga av Landsforeninga for pårørende innen psykisk helse (LPP).

– Uten hjelp fra LPP hadde vi ikke klart å kjempe alle disse årene, sier hun.

LES OGSÅ: Innbruddstyven knuste seg vei inn. Nå frykter Sara at han kommer tilbake

– Bør skjemmes

Ann-Kirsti Brustad er lokallags- og fylkesleder for LPP. Hun har stått sammen med familien i mange år. Hun sier at de som er ansvarlig for at ingen tiltak er gjennomført, bør skjemmes.

– Det finnes enkeltindivider som gjør jobben sin, men generelt bør de ansvarlige skjemmes over at denne mannen ikke har fått hjelp. At ikke ei gruppe med psykisk syke skal ha samme rettigheter som somatisk syke, er ikke akseptabelt, sier Brustad.

Hun sier at det er spesialisthelsetjenesten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, sammen med Harstad kommune som er ansvarlig i dette tilfellet.

– Nå krever vi at de er sitt ansvar bevisst og igangsetter strakstiltak. Det er uverdig for familien og brukeren, da han i mange år har forsøkt å komme med flere rop om hjelp. Alle skylder på hverandre, og pasientene blir en kasteball i systemet, og det er ikke godt nok.

Hun sier denne familiens tilfelle er et av de aller verste eksemplene i landet, og at det i verste fall kan ende opp som en enda større tragedie.

– Familien har ekstreme utfordringer, og det står mellom liv og død. Ikke minst for at det er snakk om rus- og psykiatri-lidelser (ROP-lidelser) i kombinasjon. Slike kombinasjoner kan få alvorlige utfall.

Brustad påpeker at LPP sammen med familien har forsøkt i flere omganger å få noen til å ta tak.

– Jeg synes det er viktig å påpeke at dette er ikke noe vi har jobbet med bare i år. I flere år har vi forsøkt å få kommune, fylke, og departement til å ta tak i saken. Jeg stiller meg litt undrende til at det først nå gjøres noe. Er det bare tilfeldigheter som rår, eller hva er det egentlig som skal til?

Krevende

Fylkeslege Svein Steinert hos Fylkesmannen i Troms bekrefter tilsynssaken, og sier at denne er høyt prioritert.

– Vi er allerede i gang med å samle inn opplysninger slik at vi kan skape oss et bilde over situasjonen. Vi ønsker å se nærmere på om denne mannen har fått et godt nok tilbud fra Harstad kommune og spesialisthelsetjenesten, sier Steinert.

– Betyr det at det kan bli iverksatt strakstiltak raskt?

– Det er for tidlig å si noe om, annet enn at det er en prioritert sak.

– Har kommunen og spesialisthelsetjenesten gitt for dårlig tilbud i denne sammenheng?

– Det er også for tidlig å gi en konklusjon. Det jeg kan si er at dette er en krevende og vanskelig sak. Den avdekker et større problem for pasienter som krever gode tjenester fra kommune og spesialisthelsetjenesten.

Steinert utdyper og sier at slik det er bygget opp i dag, kan det være vanskelig å gi slike pasienter et godt nok tilbud i kommunen.

– Samtidig må jeg si at ingen pasienter har godt av å være langvarig innlagt hos spesialisthelsetjenesten. Det er om å behandle så godt som mulig, slik at pasienter kan ha et godt liv hjemme i sin egen kommune, sier Steinert.

Presset på

– Familien sier til Nordlys at de sammen med LPP har forsøkt å få igang tilssynssak ved flere anledninger, over flere år. Er dette noe du kjenner til?

– Nei, det kjenner jeg ikke til, og har ingen opplysninger om dette nå. Men så vidt jeg har forstått, har det vært diskusjoner rundt psykiatritilbudene i Harstad tidligere. Det kan være at vi har diskutert akkurat denne pasientens situasjon i den sammenheng, sier Steinert.

Han legger til at fylkeslegen vil jobbe raskt for å komme med en avgjørelse.

Nordlys forsøkte å innhente kommentar fra rådmann Hugo Thode Hansen i Harstad kommune. Vi sendte også en epost med redegjørelse for vårt ønske, men rådmannen svarte ikke på våre henvendelser.

Kommentarer til denne saken