Ellis (85) så brannen fra stuevinduet

Fra sitt stuevindu så Ellis Kristbjørg Gamst (85) at nabohuset brant ned.