Her redder fiskerne seg opp på et skjær etter forliset