Den ser fin ut – på avstand, Rossfjord kirke. Dette er kommunens eldste kirke, satt opp i 1821 i Lenvika og flyttet til Rossfjord i 1885. Et staselig trebygg, vernet som kulturminne og så kjær for lokalfolk at de stiftet en egen kirkeforening i 2000 for å hjelpe til med å holde den i stand.

Ni kirker, 10.000 kroner

Kirkeforeninga har hatt mer enn nok å gjøre, for offentlige midler til vedlikehold er det mildt sagt svært lite av. På budsjettet er vedlikeholdspotten på 10.000 kroner. Ikke til Rossfjord kirke alene, men til alle ni kirkebyggene i kommunen til sammen.

– Dette er jo ingenting, sier tidligere kirketjener og frivillig i kirkeforeninga, Arnt Iver Elvemo, og peker på ei takrenne som har falt ned.

Forfaller fra oven

For om kirka er fin på avstand, så ser den ikke like fin ut på nært hold. Oppe på taket har taksteinen begynt å løsne og gli ut. Takrenner og nedløp har begynt å ramle ned, og flere steder plasker regnet rett ned fra taket.


Dette får treverket til å råtne, og malingen til å flakne av nederst på veggene.
 

Elvemo er ikke sikker, men mener det er over 10 år siden sist kirken fikk smake maling. I tillegg haster det med å få kirketårnet impregnert for at ikke vann skal trenge gjennom der.

Varmt som i h......

Inne i kirka er heller ikke alt som det skal. Varmeanlegget trenger utskifting, og termostaten virker ikke som den skal.

– Enten blir det for kaldt, eller så blir det forferdelig varmt, forteller Elvemo.

I sakristiet er teppegolvet ødelagt, og ute på trappa må man drive omfattende hogging av is om vinteren.

– Steintrappa er livsfarlig. Et under at ingen har brekt bein.

Trappetrinnene er ikke rette heller, de har seget ned på midten. Det kan også nevnes at parkeringsplassen lett blir oversvømt, og dessuten trenger utvidelse.

– Hva synes du om at det bevilges så lite til vedlikehold?

– Det henger ikke på greip. Rossfjord kirke er jo også det fremste kulturklenodiet vi har i Lenvik. Så lenge vi er gangføre og rimelig klar i hodet, så gjør vi det vi kan på dugnad. Men vi kan ikke gjøre alt heller, sier Arnt Iver Elvemo.

Dugnad, og atter dugnad

Leder i kirkeforeninga i Rossfjord, May Liss Bendiksen, forteller om en lang rekke ting man har gjort på frivillig basis.

– Vi har malt to ganger på dugnad, og satt oppe et helt nytt og 550 meter langt gjerde som vi har malt. Vi har fikset portene ute, skiftet ut lysene utvendig med ledlys og bygd rullestolrampe. Inne har vi kjøpt og sydd puter til kirkebenkene. Bare putene kostet over 50.000 kroner, sier hun.

Nå samler foreninga inn penger til et elektrisk ringeanlegg, som koster 200.000 kroner.

Bendiksen har selv prøvd å ringe med kirkeklokkene om vinteren, og vet hvor iskaldt det blir på fingrene etter ei stund.

– Vi har også felt grantrær og ordnet sittegruppe på kirkegården. Folk er fantastiske å stille opp og støtte oss, forteller May Liss Bendiksen.

– Altfor lavt

At det skal bli mer penger til vedlikehold neste år er det intet som tyder på. I budsjettforslaget fra Lenvik kirkelige fellesråd, der man ber om en overføring på 4,4 mill.kr fra kommunen, lyder det som følger:

«Det gjøres oppmerksom på at dette budsjettforslaget fortsatt er preget av et altfor lavt vedlikeholdsbudsjett, med tanke på at ni kirkebygg skal ivaretas med 10.000 kroner.»