Alle sykehusene i Helse Nord opplevde problemer med røntgensystemet torsdag.

Det meldte Helse Nord i en pressemelding torsdag kveld.

– Helse Nord IKT jobber med å rette feilen. Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp vil ikke bli berørt, men flere pasienter vil få utsatt planlagte timeavtaler, sto det i pressemeldingen.

Fredag formiddag kan Helse Nord melde om at feilen ble rettet gjennom natta.

– Produksjonen på sykehusene er på vei tilbake og systemene er oppe og går igjen. Det vil kunne oppleves ustabilitet i perioder.

Grønt nivå

Helse Nord RHF hevet beredskapen til grønt nivå.

Det er det felles systemet Sectra som ble rammet av feil. Dette brukes av alle helseforetakene i Helse Nord. Feilen gjorde blant annet at det var problemer med å sende røntgenbilder digitalt mellom avdelinger og sykehus. Det var også problemer med tilgang til arkiverte bilder.

Problemene oppsto rundt klokken 08.00 onsdag 7. juli.

– Helse Nord IKT jobber kontinuerlig med feilsøking. Det er uklart når problemet vil bli løst, sto det i pressemeldingen.

Utsetter noen timeavtaler

Helse Nord meldte at noen pasienter ville få utsatt timene sine som følge av problemene.

– Dette gjelder pasienter som skal til planlagte undersøkelser hvor det er behov for tilgang til bilder som er tatt tidligere, eller som skal tas fredag 8. juli. Pasientene det gjelder vil bli kontaktet av det aktuelle helseforetaket.

Berører ikke øyeblikkelig hjelp

– Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp vil fremdeles få hjelp. Helseforetakene vurderer fortløpende om de kan drive forsvarlig, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Som følge av situasjonen valgte det regionale helseforetaket å heve beredskapen til grønt nivå. Dette ble gjort fordi situasjonen var uavklart og krevde økt oppmerksomhet, samordning og koordinering regionalt.