Den 26. utgaven av urfolksfestivalen Riddu Riddu sparkes i gang torsdag. På åpningsdagen inviteres det til paneldebatt ledet av Nordlys' Silje Solstad.

Temaet er hvorfor samene er så tause, en diskusjon tatt opp av Anne Lene Turi Dimpas i et innlegg i Nordnorsk debatt tidligere i vår.

«Det samiske samfunnet og det samiske folket har begynt å bli så sterke nå, at de ikke trenger å skjule problemer for å overleve. Man vil ikke bare overleve, men leve», skriver Dimpas i artikkelen. 

Og fortsetter:

«Av og til snakker jeg om tausheten i Sápmi. Jeg ser at ting er i endring mot noe bedre. Men veien er fortsatt lang».

I debatten møtes både artikkelforfatter Dimpas, sametingspolitiker og tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, leder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Davvet Bruun-Solbakk, og kunstner Kalle Urheim.

«Mange har måttet betale en stor pris for sin åpenhet. Hvordan kan man være åpen uten at det skal få store konsekvenser», spør festivalen selv i sin omtale av debatten.

Nordlys' egen Silje Solstad ser fram til å lede det hun mener er en viktig debatt.

- Tausheten er i ferd med å brytes, men det er fortsatt skam knyttet til åpenhet i det samiske miljøet. Hvilke konsekvenser får det egentlig å fortelle familien eller storsamfunnet om sine hemmeligheter, spør Solstad.