Onsdag lanserte Lene Hansen sin bok om Riddu Riddu. Storm på kysten.

– Grunnen til at andre festivaler ikke har klart å få til en bok er kanskje at de har satt ned skrivegrupper. Da er det så mange som skal finne ut av hva som er den riktige oppfatningen av ting. Dette er ikke den store historien om Riddu Riddu. Det er en historie og en fortelling fra mitt ståsted, sier Lene Hansen.

Onsdag lanserte hun boken Storm på kysten. Boken er basert på hennes hovedoppgave om Riddu Riddu-festivalen.

Flere som hadde lest oppgaven hennes oppfordret henne til å gi den ut som bok. Etter å ha skrevet den litt mer leservennlig og personlig, er boken nå klar for publikum.

– Dette er en stor dag, men også en skummel dag for meg. Gjennom disse årene er det mange som har sterke oppfatninger av hva som har skjedd, og mange ser kanskje ting annerledes enn meg, sier Hansen.

Men det er ikke noe i boken hun frykter at folk skal være sterkt uenige i.

Boken er ikke bare fortellingen om en festival, men også om ungdomsengasjement, og framvekst av samisk identitet fra et kystståsted.

Hansen var leder for festivalen gjennom en årrekke, fram til hun ga seg i 2005.

Boka kommer i et opplag på 2000 eksemplarer på Marg forlag.