Nord-Troms og Senja tingretts rettsted på Finnsnes skal pusses kraftig opp. Det er den klare intensjonen til styret i Domstoladministrasjonen, som denne uken satte rettsstedet på Finnsnes på lista over rettslokaler som må rustes opp, blant annet for å legge bedre til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne og få en betydelig oppgradering med tanke på sikkerhet og moderne teknisk utstyr.

Det melder Norges Domstoler i en pressemelding.

Bakgrunnen er innføring av ny domstolstruktur, der domstolen skal ha ansatte og rettsmøter på Finnsnes. Dermed mener Domstolsadministrasjonen at lokalene må settes i god stand.

Leiekontrakten for dagens lokaler går ut ved utgangen av 2022, og styret mener haster det med å starte.

Styret i Domstoladministrasjonen har vedtatt en liste over alle rettssteder i landet som nå må rustes opp. De mener det totalt må investeres i inventar og teknisk utstyr for over 210 millioner kroner frem til 2030, samtidig som de forventer 66 millioner kroner i økt husleie for alle rettsstedene i samme periode.

– Domstolene er den tredje statsmakt, men har mange steder alt for dårlige lokaler. Politikerne har bestemt at vi skal fortsette å være på alle steder hvor vi tidligere har hatt virksomhet. Domstolenes lokaler må være i god stand, og tilfredsstille alle krav til moderne rettsbygg, sier styreleder i Domstoladministrasjonen, Cecilie Østensen Berglund i pressemeldingen.

– Vi regner med at Stortinget kommer til å øke rammene våre slik at vi får gjennomført denne planen. Domstolene må ha lokaler og utstyr som gjør det mulig å utføre deres viktige samfunnsoppdrag. Så raskt vi har finansieringen på plass vil vi gå i gang med det konkrete arbeidet for å få gode lokaler for domstolen, sier styrelederen.

Seksjonssjef for kommunikasjon, Yngve Brox, vil ikke kommentere de økonomiske rammene i opprustingen. Prosjektet legges nå ut på anbud.

Sorenskriver Unni Sandbukt er veldig fornøyd med at Finnsnes er prioritert i første pulje.

Nå skal det nedsettes et brukerutvalg, før prosjektet legges ut på anbud. Anbudskontrakt er planlagt klar sommeren 2022.