Fiskebåtreder fra Tromsø må to år i fengsel for økonomisk kriminalitet

Tidligere eide Kvaløyfjord AS denne fiskebåten med samme navn. Andre eiere overtok båten allerede i 2007. Foto: Ragnhild Gustad

Tidligere eide Kvaløyfjord AS denne fiskebåten med samme navn. Andre eiere overtok båten allerede i 2007. Foto: Ragnhild Gustad

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

En tidligere fiskebåtreder er i Nord-Troms tingrett dømt til to ubetinget års fengsel for økonomisk kriminalitet.

Tromsø-mannen er dømt for grov økonomisk, utroskap, bedrageri, skatteunndragelser og å ha unndratt verdier fra sitte personlige konkursbo.

Den 57 år gamle mannen må i tillegg betale 250.000 kroner i bot for den delen av tiltalen som dreier seg om skattesvik. Han er også dømt til personlig å tåle en inndragning på 115.000 kroner for, i forbindelse med en tidligere konkursbehandling, å ha unndratt opplysninger om at han eide en båtplass. I tillegg har retten avsagt dom for at det også skal foretas inndragning av nærmere 1,3 millioner kroner fra ett av tiltaltes tidligere aksjeselskap, Northern Light Products AS, som tidligere het Langsund Invest AS.

Aktors straffepåstand var to år og seks måneders ubetinget fengsel. De øvrige punktene i dommen er i samsvar med aktos påstand.

Har anket

Dommen ble forkynt for tiltalte mandag. Den tidligere fiskebåtrederen har anket dommen. Anken gjelder bevisbedømmelsen for samtlige punkter i tiltalen. Subsidiært anker han på straffeutmåling, rettighetstap og inndragning.

Tiltalen omfattet 12 ulike ulovligheter. I følge tiltalen beløper de ulovlighetene som dreier seg om grov økonomisk utroskap seg alene til over fem millioner kroner.
Påtalemyndigheten mener han har blandet sammen sin egen privatøkonomi med flere familieeide aksjeselskap, og tappet selskap ved ulovlige uttak, overføringer og flere lån selskapene seg imellom, slik at kreditorene ikke fikk dekket sine krav.
57-åringen har vært involvert i en rekke aksjeselskap. Han har tidligere eid fiskebåten Kvaløyfjord. Straffesaken mot mannen er reist i kjølvannet av konkursen i selskapet Kvaløyfjord AS som gikk konkurs i november 2011.

Konkurskarantene

Han ble i mai 2011 ilagt to års konkurskarantene etter flere graverende forhold i ett av selskapene.

Nå er han på nytt ilagt konkurskarantene. Denne gangen for alltid.

- Tiltalte har i mange år drevet næringsvirksomhet i en rekke selskaper, men synes å mangle enhver forståelse for hva det innebærer å organisere virksomheten i aksjeselskaper. Dette har vedvart over lang tid, noe som kommer fram i revisjonsberetninger og brev fra revisor fra slutten av 1990-tallet og framover. I sin forklaring  for retten ga ikke tiltalte inntrykk av at straffesaken har gitt ham noen større forståelse for dette. Retten finner at vilkårene for rettighetstap er oppfylt, heter det i dommen fra Nord-Troms tingrett.

Rettighetstapet er også gjort gjeldende for de roller tiltalte har i selskaper i dag. Dommen er enstemmig

Artikkeltags