En lege fikk først et forelegg på 10.000 kroner for å ha snoket i en pasientjournal.

Hun nektet på betale forelegget. Dermed måtte hun møte i retten, skriver Avisa Nordland.

Nå er hun dømt til å betale 15.000 kroner i bot og i tillegg 5.000 i saksomkostninger.

Det var i fjor at saltenpolitiet fikk en anmeldelse fra en kvinne som mente at fastlegen hennes hadde snoket i hennes journal. Både kvinnen og legen var ansatt på samme legekontor.

– Forholdet på legekontoret skal ha vært preget at arbeidskonflikter som både fornærmede og tiltalte har vært en del av, sa aktor Stig Morten Løkkebakken i sitt innledningsforedrag da saken var oppe i retten for et par uker siden.

Nektet

Snokingen skal ha skjedd i forbindelse med en sykemelding hos den fornærmede kvinnen. En sykemelding kvinnen skal ha fått fra en annen lege, på et annet legekontor.

Ifølge loggen fra journalen var det tydelig at det er legens bruker som har vært innlogget.

I retten nektet legen for å ha snoket i journalen. Hun hevdet at flere hadde tilgang til brukeren hennes, også den fornærmede kvinnen.

– Alle på kontoret hatt mine tilganger, både brukernavn og passord. Hun (den fornærmede kvinnen journ.anm.) hadde det på en post-it-lapp på pulten sin, sa den tiltalte kvinnen.

Den tiltalte legen fortalte om et arbeidsmiljø som var veldig turbulent. Hun hevdet at helsesekretærene ikke gjorde den jobben de skulle.  Og at den fornærmede kvinnen skal ha vært ekstra ille.

Ikke trodd

Retten fester imidlertid ikke lit til forklaringen om at en annen person hadde nyttet hennes brukeridentitet og passord for å snoke i den fornærmedes journal. Retten finner det bevist at legen brukte sin egen brukeridentitet og passord for å åpne pasientjournalen.

I helsepersonelloven heter det:

"Det er forbudt å lese, søke eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger (...) uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift."

Ifølge dommen i Salten Tingrett, som er ført i pennen av tingrettsdommer Peter Sellæg, var legens opptreden ikke bare krenkende for pasienten. "Den var også egnet til å svekke tilliten til helsevesenet".