Labugt gikk i vinter til sak mot Tromsø kommune fordi hun mente et kommunalt byggeprosjekt på nabotomta på Kvaløysletta ble starten på det som har fortont seg som et mareritt for henne. Hun fortalte om dette i Nordlys i april.

Etter langvarige frostperioder vinterstid renner det vann over eiendommen i Finnhvalvegen på Kvaløysletta, flommer inn i garasjen gjennom sprekker i betongsålen og muren og blir til is på gulvet og i innkjørselen nedenfor.

Retten: Vanskelig sak

Labugt mente problemene oppsto etter at Selnes avlastningsboliger ble påbegynt i 2009 og kommunen boret energibrønner for å hente jordvarme rundt hundre meter ned i bakken. Før det hadde hun bodd i 30 år på eiendommen uten problemer.

Hun fikk støtte for sitt syn fra sin sakkyndige i retten, mens motpartens sakkyndige kom til motsatt konklusjon.

«Retten har funnet spørsmålet om årsakssammenheng vanskelig og tvilsomt. Det er uomtvistet at Labugt har hatt vanninntrenging i garasjen. Retten tar også utgangspunkt i at vannproblemene som oppsto første gang vinteren 2009/2010, i tid falt sammen med bygging av omsorgsboligene og etablering av energibrønnene på kommunens eiendom. (...) Med et så uoversiktlig bevisbilde har Labugt hatt god grunn til å få saken prøvd.» skriver retten i dommen.

Skylder på dreneringen

Likevel er konklusjonen entydig:

«Det er ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom lekking av grunnvann fra energibrønnene og vanninntrengingen i Labugts garasje.»

Retten mener vanninntrengingen skyldes at dreneringen rundt garasjen ikke klarer å ta unna vann under spesielle klimatiske forhold etter barfrostperioder og nedbør. Retten viser til at en utbedring av dreneringen også kan ha skapt dårligere forhold.

Labugt: – Skuffet

Tromsø kommune er fornøyd med dommen:

– Tingretten, som ble satt med to fagkyndige meddommere, har avsagt en grundig og enstemmig dom der det fastslås at kommunen ikke er årsaken til problemene saksøker opplever. Dommen er helt i tråd med hva kommunens sakkyndige vurderte, noe kommunen selvsagt er fornøyd med, sier advokat Jørgen Aas Eide hos kommuneadvokaten.

– Jeg er selvfølgelig skuffet, sier Sylvia Labugt til Nordlys og henviser videre til advokat Bjørn Jakobsen for ytterligere kommentar.

– Argumentasjonen henger ikke sammen

Han forteller at de vurderer å anke dommen.

– Vi synes ikke argumentasjonen mot at det er en årsakssammenheng henger helt sammen. Vannet har sildret langs garasjegulvet hennes selv om det har vært åtte-ti minusgrader. Enten er det grunnvann, ellers er det overvann. Hvor kan det komme overvann fra når det er 10 minusgrader? Vi mener vannet kommer fra grunnvann fra brønnene kommunen boret. Vurderingen til retten stemmer ikke med faktiske forholdene på stedet. Nå skal vi tenke oss godt om før vi beslutter å anke eller ikke, sier Jakobsen.

Labugt er fritatt for å betale saksomkostninger.