(iFinnmark): Kvalsundbrua fikk mye oppmerksomhet da armeringsjern stakk opp av veidekket, og folk ble bekymret. Tidligere ble det bevilget penger til reparasjon av søylene på brua. I mai i fjor kunne Marianne Haukland (H) og Bengt Rune Strifeldt (Frp) legge fram nyheten om at det ble bevilget 20 millioner ekstra kroner til å ruste opp.

Siden den gang har ingen ting skjedd, kan drosjesjåfør Roy Snorre Rydningen fortelle.

– Det har vært peise stille. Jeg er forfær over at det ikke skjer noe; at det skal gå to år før man får ut fingeren. Brua blir ikke noe bedre med årene, sier han.

Og legger til:

– Man blir jo skremt når fundamentet begynner å bli dårlig på hovedfartsåren inn til Hammerfest. Vi er over der flere ganger om dagen.

Han etterlyser svar på om det skal skje noe snart, og hvem som tar ansvaret.

– Selve brudekket er helt elendig. Det er begynt å komme armeringsjern opp, sier han.

Roy Antonsen, som er prosjektleder for tyngre bruvedlikehold i Statens vegvesen Region nord, understreker at brua ikke er farlig slik den er nå, men bekrefter at den sårt trenger vedlikehold.

Utsatt til neste år

Antonsen sier videre at arbeidet med utbedring av Kvalsundbrua etter planen skulle utføres i år.

– En årsak til dette er at arbeidet sto i fare for å bli forsinket som følge av en tragisk dødsulykke i firmaet som skulle utføre dykkerarbeidet. Statens vegvesen ble derfor enig med hovedentreprenøren om å kansellere kontrakten. Oppdraget blir lyst ut på nytt igjen, og utbedringen er planlagt utført til neste år, sier han.

Krevende jobb

Daglig leder Terje Feragen i Visinor Rehab AS, selskapet som var hovedentreprenør for oppdraget med å reparere fundamentet på brua, sier at en nøkkelperson hos en underentreprenør omkom i drukningsulykke.

– En av hovedårsakene til at det ble vanskelig å få til kontrakten, var at daglig leder i underleverandøren omkom i en drukningsulykke som skjedde på fritiden. Det var det firmaet som hadde sett på jobben, rådykket og hadde alle svarene, sier han.

Det er nemlig en krevende jobb å skulle reparere bruen.

– Det er en veldig vanskelig jobb. Det er sikkert 20 meter dypt, og strømmen er veldig tøff der. Det er som å jobbe i en orkan hver dag. Heftige saker, sier han.

Ville unngå konfliktsituasjon

En annen årsak til at kontrakten ble hevet var at kontrakten var utformet på en ugunstig måte for partene.

– Partene valgte begge å stanset arbeidet slik at vi ikke kommer opp i konfliktsituasjon, sier han.

– Får dere dekket noe av tapet?

– Vi regner på mange oppdrag som vi ikke får. Vi er vant til å jobbe gratis for staten.

Brudekket må folk leve med – en stund til

Når det gjelder dekket på brua, er det bruforvalter Vidar Andersen i Statens vegvesen i Finnmark som uttaler seg. Han forteller at den ekstraordinære bevilgningen på 20 millioner kroner knapt dekker kostnadene til utbedringen av selve brufundamentet.

– Utbedring av betongdekket og øvrig rehabiliteringer et omfattende og kostnadskrevende arbeid som vil komme i tillegg. Dekket er dårlig, og jeg forstår godt at folk er frustrert, sier han.

Statens vegvesen i Finnmark planla å reparere dekket etter at vi var ferdige med utbedringen av brufundamentet.

– Arbeidene kunne vært utført uavhengig av hverandre, men vi valgte å se disse i sammenheng og dermed ble også denne jobben skjøvet på. Forhåpentligvis kan også dekket bli utbedret neste år, sier han.