Selskapet Avfallsservice AS advarer etter at en batteripakke tok fyr i romjula.

Brannen ble avverget fordi en observant renovatør oppdaget det, og fikk kontroll på situasjonen, skriver selskapet, som nå advarer mot å kaste batterier i restavfallet.

Selskapet skriver at de antar at batteriet muligens stammer fra en hodelykt, og ble sortert på næringsavfall.

Sommeren 2018 var det en stor brann på avfallsanlegget i Galsomelen.

«Farlig avfall skal ALDRI leveres i kontainere eller restavfall. Dette gjelder selvfølgelig både næringskunder og privatkunder.  Slikt avfall skal spesialbehandles, og skal leveres oss som farlig avfall slik at vi kan behandle og oppbevare dette forsvarlig og sikkert», skriver selskapet.

Framtid i Nord har omtalt denne saken tidligere