Remiks: 30 prosent av alt du sorterer i den blå posen brennes

Minst en tredjedel av all plastretur i Tromsø blir brent. Andelen kan være enda høyere.