Kommunene pliktige til å tilby skolegudstjenester: – Nå slipper man foreldre- og FAU-møter om dette temaet hver høst

Regjeringen er blitt enige med samarbeidspartiene Venstre og KrF om en ny veileder for skolegudstjenester.