Denne høsten får du et nytt alternativ til kirkevalget

LEDER I NORD: Kai Krogh leder interimstyret som forbereder dannelsen av et lokallag av Åpen folkekirke i nord. Lørdag var han på årsmøte i Oslo i organisasjonen nasjonalt.

LEDER I NORD: Kai Krogh leder interimstyret som forbereder dannelsen av et lokallag av Åpen folkekirke i nord. Lørdag var han på årsmøte i Oslo i organisasjonen nasjonalt.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Åpen Folkekirke starter lokallag i nord. De kommer til å stille liste til bispedømmerådet ved høstens kirkevalg.

Den formelle stiftelsen av lokallaget Åpen folkekirke i Nord-Hålogaland bispedømme skjer i Tromsø 22. januar. Kai Krogh fra Tromsø er leder av interimstyret i guppen som forbereder stiftelsen av lokallaget. Lørdag deltok han og Stig Lægdene på årsmøtet for Åpen folkekirke i Oslo, en organisasjon som ble stiftet i juni i kjølvannet av kirkemøtet i fjor vår. Målet er å bli en landsomfattende organisasjon som skal stille valglister i alle landets bispedømmer.

Homofile i kirken

Åpen folkekirke er en nasjonal organisasjon som arbeider for at Den norske kirke skal være en åpen, inkluderende, landsdekkende og demokratisk folkekirke. Åpen folkekirke sier på sine nettsider at de mobiliserer frem mot Kirkevalget høsten 2015, for ei kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En viktig sak for dem er at kjærlighet er kjærlighet, og de vil derfor jobbe for at Kirkemøtet i 2016 vedtar en vigselsliturgi for likekjønenede par.

- På kirkemøtet i fjor vår klarte man ikke å komme til enighet, til tross for stor tilslutning til både vigsel og forbønn. 44 prosent stemte for vigsel og 46,6 prosent for forbønn. Tallene viser at Åpen folkekirke har mange med seg, og sannsynligvis enda større oppslutning blant vanlig medlemmer i den norske kirke, sier Kai Krogh.

Han sier de i nord ønsker å løfte fram ytterligere to saker, diskrimineringen av kvinnelige prester og at fraskilte.

- Over en tredjedel, fire av 11 medlemmer, i det nåværende bispedømmerådet, er imot kvinnelige prester. Det er over 50 år siden Ingrid Bjerkås ble ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke. Det skulle ikke være nødvendig å si det; Åpen folkekirke motarbeider diskriminering av kvinnelige prester, sier Kai Krogh.

Bispedømmerådet i Nord-Hålogaland bispedømme består av 11 medlemmer. Sju av disse velges av medlemmer i kirken gjennom kirkevalget. De fire andre kommer fra Samisk kirkeråd og ansatte i kirken.

Folkekirke

Plattformen mer generelt er å fremme menneskeverd og motarbeide alle former for diskriminering.

- Kirken skal være en folkekirke som møter alle mennesker slik Jesus møtte alle mennesker. I dag er det mennesker som føler at de blir utestengt og motarbeidet i kirken. Vi står på den norske kirkes bekjennelse og grunnlag og ellers på kjærlighetens evangelium, sier Kai Krogh.

Ifølge Krogh vil de jobbe for å få med kandidater fra alle ni prosti i Nord-Hålogaland bispedømme på valglisten ved høstens kirkevalg til nytt bispedømmeråd.

Artikkeltags