SV-politiker støtter legenes omkjærings-protest: - Dette er forkastelig

Siv Elin Hansen (SV) mener det er helt unødvendig og forkastelig å ha en lov som tillater omskjæring av små guttebarn.

Siv Elin Hansen (SV) mener det er helt unødvendig og forkastelig å ha en lov som tillater omskjæring av små guttebarn. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Siv Elin Hansen fra Storslett, som er vararepresentant for SV på Stortinget, synes det er helt forkastelig at det skal være lov å foreta rituell omskjæring av gutter.

DEL

Hennes eget parti med partileder Audun Lysbakken i spissen stemt for denne loven, da Stortinget vedtok den i juni i fjor.

- Det er rett og slett forkastelig at det skal være lov med rituell omskjæring i det hele tatt. Helt unødvendig, skriver Siv Elin Hansen på Facebook.

Siv Elin Hansen støtter de nordnorske «boikott-legene» som nekter å gjennomføre omskjæring, slik de er pålagt av Stortinget. Derfor må de som ønsker rituell omskjæring i nord henvises til Trondheim.

Hun sier til Nordlys at det er barnets beste som må være i fokus. Rituell omskjæring er en avgjørelse som den enkelte selv må ta i voksen alder.

Fra nyttår har alle helseforetak måttet tilby rituell omskjæring av guttebarn, men i Nord-Norge er motstanden blant kirurgene så stor, at folk henvises til Trondheim melder NTB som henviser til en sak fra avisen Vårt Land.

Alle i nord har reservert seg

Rituell omskjæring ble en lovfestet rettighet 1. januar i år, men et halvt år senere er Helse Nord det eneste helseforetaket som ennå ikke har innført lovverket på sykehusene sine. Her blir alle henvist til St. Olavs hospital i Trondheim, skriver Vårt Land.

Verken Nordlandssykehuset i Bodø eller Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har leger som vil utføre inngrepet.

– Vi opplevde stor motstand fra våre kirurger. Vi klarte heller ikke å finne private aktører som kunne utføre det. Derfor valgte vi å inngå en samarbeidsavtale med St. Olavs hospital i Trondheim. Alle som ønsker rituell omskjæring, vil nå bli henvist av fastlegen dit, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord til avisen.

Rituell omskjæring av guttebarn praktiseres av jøder og muslimer, og på verdensbasis antar man at hvert fjerde guttebarn blir omskåret. I Norge er det anslått at rundt 2.000 nyfødte guttebarn blir omskåret årlig.

Kløp seg for nesa

Alle partier stemte for da loven om rituell omskjæring av guttebarn ble vedtatt i juni i fjor. Loven sier at inngrepet kun kan foretas av en lege. Stortinget kløp seg for nesa da de gjord vedtaket. 

De fleste partier understreket at dette var et politisk og etisk krevende og vanskelig vedtak å gjøre, hvor man ble stilt overfor flere dilemma.

Når man likevel vedtok en slik lov, var det i en erkjennelse av at slik religiøs omskjæring likevel ville skje, og Stortinget ønsket å få virksomheten inn i mer betryggende former, blant annet med krav om at inngrepet skulle skje med smertelindring.

- Personlig er jeg imot rituell omskjæring av gutter. Min begrunnelse er at det kan oppstå komplikasjoner, og det har også forekommet dødsfall i forbindelse med omskjæring, sier stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (Frp)

- Men det var jo full partipolitisk enighet da dette ble vedtatt?

- Ja, det stemmer. Jeg sa mitt syn i stortingsgruppa til Frp, men fikk ikke flertall for det.

- Hva med at ingen kirurger i Helse Nord vil foreta omskjæring av guttebarn?

- Leger og Helse Nord bør forholde seg til en lovbestemt pasientrettighet. Men jeg kommer ikke til å lage mye bråk om de fortsetter å nekte, sier Korsberg.

Kløp seg for nesa

- Jeg kløp meg også for nesa da vi gjorde vedtaket. Dette er et veldig, veldig vanskelig spørsmål. Vi har sett at omskjæring blir gjort uansett, og det er eksempler på at mange barn er blitt skadet eller skamfert for livet. I tillegg dreier det seg om inngrep på barn som ennå ikke er i stand til å fatte beslutning om dette selv I denne saken kom alle fagfolk som kunne noe om saken med klare anbefalinger om å få dette inn i mer ordnede forme. Det er et moralsk svært krevende spørsmål, men jeg valgte å lytte til disse rådene, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Han synes det er helt greit at kirurger i Helse Nord har reservert seg, så lenge det er mulig å få utført inngrepet i Norge.

- I stedet for at dette skal foregå på et kjøkkenbord i et hjem, er det bedre at det foregår i betryggende forhold med kyndig helsepersonell og med smertelindring. Vi vet at det foregår og at det har pågått i alle tider. Jeg har tvil meg fram til et standpunkt, sier stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) som også synes dette var en vanskelig sak og et stort dilemma.

Hun sier hun vil spørre helseministeren om hva som kan gjøres for at omskjæring av gutter også kan være et tilbud i nord.

Artikkeltags