– Vi har ansatte i vårt selskap som har jobbet med driften av ambulanseflyene i en årrekke. Ingen av dem kan huske at det har vært levert så gode tilgjengelighetstall tidligere. Og det skjer i et år der vi har hatt en pandemi gående, skriver daglig leder for Babcocks nordiske virksomhet, Marius Hansen i en pressemelding.

Han legger likevel ikke skjul på at det har vært en krevende tid. Strenge smittevernregler gjør at man oftere opplever sykefravær.

– Det er ingen tvil om at pandemien har gitt oss økte kostnader forbundet med å erstatte operativt personell på kort varsel. Men jeg er først og fremst glad for at vi har mannskaper som har stilt opp for kollegaer som har vært forhindret fra å gå på jobb, slik at beredskapen har blitt opprettholdt, sier Hansen.

Likevel får både flygere og teknikere honnør for innsatsen de har gjort i et krevende år.

– Vi har eksempel på at våre teknikere i Tromsø har kastet seg i bilen og kjørt til Evenes med deler til et av våre ambulansefly, slik at flyet skulle rekke tilbake til Tromsø i tide.

Ifølge selskapet har det kun vært ett tilfelle av smitte blant operativt personell i selskapet.