Et skuterfølge på åtte ble tatt for ulovlig kjøring i Tamokdalen tirsdag. Det var i en rutinekontroll av politi, Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten at en reiselivsaktør arrangerte snøskuterkjøring til tross for at løypene ikke er åpnet. Selskapet hadde heller ikke dispensasjon for kjøring.

La seg flat

– De var fullstendig klar over at kjøringen var ulovlig og la seg flat, sier innsatsleder Arne-Markus Svendsen.

Nå blir foretaket anmeldt for ulovlig umarkskjøring.

Gjennom vinteren har han vært med på kontroller av mellom 150 og 200 skuterførere uten at de har avdekket store mangler. Tirsdagens lovbrudd er derimot mer kritikkverdig, sier han.

Helt klart ulovlig

– Politiet og Fjelltjenesten er satt til å kontrollere en aktivitet som er omstridt. Vi oppdager mye lovlig ferdsel, men i denne saken er det altså en profesjonell reiselivsaktør som helt klart kjører ulovlig. Løypene er stengt og da skal man ikke kjøre, sier han.

Nå er det opp til en politijurist å vurdere hvordan foretaket skal straffes. Turistene risikerer ikke bøter.

– Turistene kjøper et produkt, men de har ingen mulighet til å undersøke kommunens regler om skuterkjøring. De har handlet i god tro. Her er det foretaket som har ansvaret. Men som de sa, turistene hadde booket turen og de tok sjansen.