(Nordnorsk debatt)

Opplevelser i naturen er hovedmålet for veldig mange turister i Norge. Det er også en av årsakene til at vi har distriktsbosetting og arbeidsplasser over hele landet. Derfor er vi avhengige av at vi tar vare på naturen, og legger til rette for opplevelser på dyrenes premisser.

Hvalsafari er en viktig reiselivsaktivitet i Nord-Norge. Mange opplevelsesleverandører nøyer seg med å la turistene se på hvalene fra båt på avstand, mens andre kler turistene opp i tørrdrakter og lar dem snorkle og svømme med de store pattedyrene.

De fleste av disse er seriøse bedrifter, men de siste dagene har vi sett eksempler på hvalsafari som ser ut til å være på tvers av både forskrift for hvalsafari og prinsippene for bærekraftig reiseliv. Vi hører om mange båter samtidig, store grupper med mange personer i vannet på samme tid, og ofte veldig tett på hvalene. Sikkert flotte opplevelser, men langt fra trygt, verken for dyrene eller for turistene.

Innovasjon Norge er ansvarlig for den nasjonale profileringen gjennom Visitnorway, og må være trygge på at aktørene som formidles der opptrer innenfor regelverket.

To av reisemålene i området som de siste dagers avisartikler omhandler, er godkjent i Innovasjon Norges merkeordning Bærekraftig reisemål. Godkjenningen krever at reisemålene jobber med en rekke tema som til sammen skal vise at reisemålet opptrer på en ansvarlig måte. Kriteriene i merkeordningen er satt av hensyn til naturressursene og habitatene i seg selv, men også for at man overfor sine gjester skal vise ansvarlighet og sikre den merkevaren man er en del av.

Daglig leder Georg Sebastian Sichelschmidt i Visit Lyngenfjord peker på dette ansvaret og har invitert aktørene inn til en gjennomgang – det er en forbilledlig god måte å møte utfordringen på. Hverken turistene, reiselivsnæringen selv, eller lokalsamfunn er tjent med en praksis hvor noen tar seg til rette på tvers av regelverk og respektfull adferd.

Den norske reiselivsnæringen overleverte i mai i år den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk» hvor bærekraft er et ikke-forhandlingsbar premiss for utvikling av norsk reiseliv. Fremtidig utvikling av Norge som reisemål er avhengig av at vi forvalter ressursgrunnlaget vårt på en ordentlig måte, og legger til rette for ansvarlig turisme som gir positiv effekt for lokalbefolkning og naturressursen. Det vi hører om fra Nord-Norge nå er verken ansvarlig turisme eller god ressursforvaltning.

Turisme som baserer seg på sårbare arter og naturressurser er spesielt avhengig av at den bygger opp under vern av artene eller naturtypen man skal oppleve. Hvalsafariaktører må ta hensyn til hvalene, hvis ikke risikerer man å ødelegge for både dyrene og omdømmet til turismen. Da må vi ha reiselivsaktører som forholder seg profesjonelt til aktiviteten, og vi må ha et regelverk som ivaretar ressursen. Regjeringen har satt ned et Norsk offentlig utvalg (NOU) som se på hvordan man best kan tilrettelegge for økt bruk av naturen som reisemål uten at naturkvalitetene forringes.

Det er på tide å ta diskusjonen om behovet for å etablere lisens og konsesjon for denne typen opplevelser. Da kan vi stille krav til kompetanse for de som skal levere denne typen opplevelser, samtidig som de som innehar konsesjon får en leveranseforutsigbarhet for den perioden de har konsesjonen.

Dette er unorsk, men med et naturbasert reiseliv i vekst, og et stadig større trykk på naturen fra ulike hold, er det kanskje dette som er fremtiden? Det vil føre til økt profesjonalitet i reiselivet og ikke minst økt dyrevelferd og mindre risiko for å skjære over den grenen vi sitter på.

For en ting er sikkert, nemlig at det naturbaserte reiselivet er avhengig av at vi tar godt vare på naturen og de som bor der. Det krever at både kommersielle aktører og friluftsinteresserte har kunnskap om og forholder seg til regelverk, og at de viser respekt og ansvarlighet i møte med for eksempel hval. Omtrent som man ville gjort ved besøk hos en høyt skattet venn som man håper å få komme på besøk til igjen.