Nygren var invitert av Paul Dahlø. Fylkesrådslederen tok initiativet etter at Nygren uttalte seg positivt om muligheten for nordnorske arbeidsplasser hvis Norge kjøper det svenske jagerflyet JAS Gripen fra SAAB AB. Forsvaret skal bytte ut sine F16-fly og investere 40 milliarder i nye.

Torsdag passet Nygren på å utvide perspektivet ut over et eventuelt flykjøp.

- Økende bevissthet om nordområdene

- Ønskemålet fra SAABs side er å finne samarbeidspartnere i Nord-Norge. Det er en økende bevissthet om nordområdene i Sverige og vi ser at dette området vil bli et av Europas viktigste, både politisk og økonomisk, de neste 20 årene. Det er blant annet aktuelt for svenske bedrifter å bli underleverandører til offshorevirksomheten i større grad, sier Nygren til Nordlys.

- Vil SAAB engasjere seg i nord uavhengig av om det blir flykjøp eller ei?

- Potensialet er større dersom det blir en flyavtale, men det er også en egenverdi for oss i å lære mer om nordområdene og utvikle norsk-svenske forbindelser basert på utveksling av kompetanse, sier Nygren.

Han kaller gårsdagens møte et første steg og vil fortsette dialogen til våren.