Regjeringen øker tilskuddet i reindriftsavtalen med 4,1 millioner kroner til 118,6 millioner.

Det er enighet mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og staten om ny reindriftsavtale. Økningen på drøyt 4 millioner kroner er nesten tre ganger så høy som økningene har vært de siste årene.

Forhandlingene tok lengre tid enn vanlig, og enigheten satt langt inne, ifølge landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

– Det ble en relativt kostbar avtale for staten i år, men avtalen er nødvendig for at regjeringen skal kunne videreføre profilen fra de tidligere oppgjørene, sier han til NTB.

Den oppdaterte reindriftsavtalen for 2017/2018 inneholder økonomiske tiltak på i alt 118,6 millioner kroner. Avtalen har til hensikt å gjøre reindriftsnæringen mer markedsrettet slik at reineierne skal kunne hente hovedinntekten sin i markedet.

Tiltakene det gis penger til, har til hensikt å øke omsetningen og slaktingen av reinkjøtt.

– Vi ønsker at reineierne skal ta seg betalt for det reinkjøttet de produserer, sier Dale.

I fjor og i 2015 var økningen i de økonomiske tiltakene på 1,5 millioner kroner.