– Nylig fant jeg totalt 13 kadavre på to dager; ni på fredag og fire på lørdag. På tre av dem satt kongeørne og spiste, sier reineier Nils Johannes Hætta til iFinnmark.

Hætta vet at det i tillegg er flere kalver som ikke har blitt funnet.

LES OGSÅ: Reinkalver blir ørnemat: – Som oftest er det bare bein igjen

– Jeg ser simla stå alene på bare flekker, noe som er et tegn på at de har mistet noen. Det er også flere kadavre jeg har latt ligge hvor bare ryggraden eller halen ligger igjen, sier han.

Mister nattesøsvnen

Hætta har reinflokken på sommerbeite i reinbeitedistrikt 16 Karasjok vest. Han sier «det er rene kalvemassakren der oppe nå».

Å miste så mange rein tærer på en reineier.

– Man blir bekymret og man har utrolig mange tanker når man kjører rundt. Jeg tror det er mange reineiere som har det psykisk tungt nå; man mister nattesøvnen av dette, sier Hætta.

Teksten fortsetter under bildet.

 

Hætta forteller at han er fortvilet over statens forvaltning av rovdyr.

– Det er ekstremt mye ørn i år og noe må gjøres, men enn så lenge er jo ørnen totalfredet. Det er litt dumt at det er vi som skal fore opp rovdyrene. Vi skulle heller ha foret opp folk, sier han.

Ønsker fellingtillatese

I 2016 stemte Stortinget frem et prøveprosjekt i Troms der kunne blitt gitt fellingstillatelse på kongeørn. Dette har ikke blitt gjort noe med.

John Karlsen, leder i rovviltnemnda i Troms og Finnmark har tidligere sagt til iFinnmark at de kommer til å sende brev for å få fortgang i saken.

– Målet er ikke at vi skal dra rundt og skyte ned ørn, men vi forstår at dette er et kjempeproblem og det er vanskelig å gjøre noe med. Samtidig vil vi både ivareta husdyrene og rovdyrene, sa Karlsen til iFinnmark 21. mai.

Også rovviltnemda i Nordland vil at det skal bli enklere å felle ørn, ifølge Avisa Nordland, og har krevd i møte og ved brev til klima- og miljødepartementet at skadegjørende ørn skal kunne felles uten identifikasjon på individnivå.

– Jeg skjønner at situasjonen er fortvilt for dem som leter og finner kadaver, men jeg tror vi skal få til en endring i slutten av 2017. Det må bli lettere å verge beitedyr mot ørn i framtida, sier leder av rovviltnemda, Siv Mossleth, ifølge Avisa Nordland.

Rovdata skriver at det i perioden 2010 til 2014 ble kartlagt 1260 kongeørnterritorier i Norge. I 2004 vedtok Stortinget et bestandsmål for kongeørn på mellom 850 og 1200 hekkende par, og at kongeørn fra 2012 er en del av det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt. Det ble bestemt at bestanden skulle opprettholdes.