Positive tall for Tromsø kommune

DEL

Tromsø kommune legger nå frem et positivt regnskap for 2017. Resultatet er på 18,9 millioner kroner - mpt 102,6 millioner i 2016.

Ifølge en pressemelding fra kommunen var netto driftsresultat på 67,2 millioner.

– Det er gledelig for alle at kommunen ikke bruker mer penger enn det vi har. Det har vi fått til takket være en samlet innsats fra våre ansatte og politikere. Et positivt resultat og det at vi fortsetter å bygge opp fond gir nødvendig handlefrihet for å fortsatt gi gode tjenester til innbyggerne, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Resultatet står i kontrast til økonomnirapportene fra 2017 som viste et merforbruk, men ekstraordinære inntekter som skatt, pensjoner og tapavsetninger, og økte refusjoner for blat annet flykninger, ga til slutt et positivt resultat.

– Vi skal gjøre prognosene mer presise. Arbeidet med å bedre økonomistyringen er fortsatt et hovedfokus. Vi har i 2017 satt i gang en rekke tiltak som skal bidra til effektivisering, forbedring og forenkling, sier Steinveg.

Nordlys oppdaterer saken

Artikkeltags