(Nordnorsk debatt)


Regjeringen Solberg har inngått en «såkalt omfattende forsvarsavtale med USA» som fullt ut blir støttet av krigspartiene Ap og Sp. Avtalen er overhodet ikke en forsvarsavtale, men en ren aggressiv krigsavtale der Solberg-regjeringen støttet av Ap og Sp vil akseptere at Norge skal blI fullt ut integrert i USA,s aggressive krigspolitikk overfor Russland, og støtte opp om USA,s og Natos løgnaktige og ondskapsfulle kriger verden over. Avtalen er et grovt brudd på baseavtalen fra 1949 og på Grunnloven selv om Ine Eriksen Søreide forsøker seg med dumme bortforklaringer og orwellsk nytale der hun hevder at svart er hvitt ved å påstå det motsatte.

Avtalen er overhodet ikke avgjørende for norsk sikkerhet, heller tvert om. Den er heller en gedigen trussel mot Norges sikkerhet og mot den norske sivilbefolkningens liv og helse. Det er naivt å tro at de amerikanske ubåtene i Tromsø ikke har med seg atomvåpen, og det er også naivt å ikke tro at USA ikke vil bruke Norge som en base for et forkjøpsangrep mot Russland med atomvåpen

I en slik krig kan den norske sivilbefolkningen fra Kirkenes til og med Trondheim bli utslettet hvis det er det regjeringen, Ap og Sp ønsker å oppnå med avtalen. I Brzezinskis bok «The Grand Chessboard» hevder Brzezinski at små land må finne seg i å være slagmarker i kriger mellom stormakter. Når våre krigshissende politikere hevder at Norge er i en forverret sikkerhetspolitisk situasjon bør våre politikere takke seg selv, USA og Nato for det da de bevisst ønsker en økt konfrontasjonspolitikk overfor Russland. Den tidligere franske etterretningssjefen Yves Bonnet har uttalt» Nato må hausse opp trusselen fra Russland for å berettige sin eksistens» USA og Nato ville falle sammen som korthus hvis de ikke hele tiden fikk engasjert seg i aggressive, løgnaktige og oppdiktede kriger.

Med tanke på den norske sivilbefolkningens liv og helse vil det være totalt uansvarlig av regjeringen, Ap og Sp å støtte opp om denne avtalen, men å støtte opp om USA,s og Nato,s krigshissende og aggressive krigspolitikk er kanskje viktigere for disse partiene enn hensynet til den norske sivilbefolkningens liv og helse ?