Senterpartiet varsler et nytt lovforslag til Stortinget til høsten med sikte på å reversere sammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at folkeavstemningen som nå pågår i Finnmark vil være et vesentlig nytt moment når Stortinget for tredje gang vil få spørsmålet om et gigantfylke i nord til behandling.

Stortingsflertallet med Høyre, Frp, Venstre og KrF nedstemte et Ap-forslag ved starten året om å oppheve sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Dermed er porten stengt for resten av sesjonen.

– Men når Stortinget samles på nytt til høsten er det ny sesjon, og da kommer Senterpartiet til å fremme et nytt forslag som vil ta utgangspunkt i folkeavstemningen, sier Vedum til NTB.

Historisk

Han viser til at det er første gang i historien det holdes folkeavstemning i et fylke, etter et stortingsvedtak om sammenslåing. Basert på meningsmålinger og stemningsbølger kan det ligge an til et massivt nei når finnmarkingene i regi av fylkeskommunen får si sin mening om å bli slått sammen med Troms.

– Dersom ikke Stortinget vektlegger meningen til et helt fylke, vil det være en overkjøring av historiske dimensjoner. Derfor kommer vi til å skrive dette inn i et nytt forslag der Stortinget aktivt må ta stilling til om vi skal ta hensyn til folkeavstemningen, sier Vedum til NTB.

– Dette har aldri skjedd før, og vil gi en helt ny kraft i behandlingen av saken, mener han.

Selve valgdagen i Finnmark er mandag 14. mai.

Innbyggerne i Aust-Agder sa i en folkeavstemning nei til sammenslåing av de to fylkene i 2011 med to tredels flertall, men denne avstemningen ble holdt flere år før det endelige vedtaket om sammenslåing. De to fylkene blir ett fylke i 2020.

Overkjørt og oversett

Vedum mener at finnmarkingenes motstand mot å bli slått sammen med Troms handler om avstander – både geografisk og på andre måter.

– Jeg har vært flere ganger i Finnmark i løpet av de siste månedene. Folk føler seg oversett, overprøvd og overkjørt. Det er et enormt engasjement og delvis sinne, fordi summen av sentralisering oppleves så voldsomt sterkt. Og den aktuelle saken med Luftambulansen blir bare en bekreftelse på opplevelsen av at «det er ikke så farlig hva som skjer, sett fra regjeringens side», mener Vedum.

Nye lag

Selv opplever han å surfe på nei-bølgen i nord. De siste ukene har Vedum deltatt på fem stiftelsesmøter av Sp-lag i Finnmark og Nordland i kommuner der partiet ikke stilte med lister ved forrige kommunevalg.

– På stiftelsesmøtet i Nordkapp møtte det et drøyt 30-tall, og det er mye når vi ikke har hatt aktivitet der fra før. Venstres to representanter i kommunestyret har meldt overgang til oss. Dette handler om at noen må kjempe for de unike lokalsamfunnene, og det går ikke med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, lyder vurderingen fra Senterpartiets leder.