Regjeringspartnerne la onsdag morgen frem sitt forslag til kommune- og regionreform, hvor man blant annet går inn for å slanke antallet kommuner til 358 fra dagens 428. Nord-Norge foreslås inndelt i to regioner. Men hvordan dette skal skje, får ikke de nordnorske politikerne svar på.

- Innstillingen er veldig rar. De har gjort noen greier på Østlandet, hvor man foreslår en sammenslåing av fylker som ikke vil sammenslås. I Nord-Norge er det også ulike meninger for hvordan regionreformen skal gjennomføres. På tross av det, klarer man å si at Nord-Norge skal deles, men hvordan gir de ikke svar på. Det er useriøst og ulogisk, sier Myrseth til Nordlys.

Ikke informert

Hun fikk nyheten om forslaget til nytt norgeskart gjennom lekkasjer til mediene tirsdag kveld.

- Jeg har foreløpig ikke fått en eneste mail i dag som fylkesrådsleder. Ikke noen info om reformen som vi har bruk mye krefter på et halvt år.

- Hva tenker du om det?

- Det viser antakelig at det har vært vanskelige forhandlinger på bakrommet. Lekkasjene kom ut i media før de planla. Vi får se hvor raskt de vil dette skal behandles i Stortinget. På den andre siden er det få måneder til valget, sier fylkesrådslederen.

 

- Mener du at en deling av Nord-Norge ikke trenger å bli en realitet?

- For Nord-Norge sin del, ber de oss om å finne ut av grensene senere. Når, til høsten? Da er det stortingsvalg. Da blir det opp til velgerne å bestemme.

- De vil at vi skal bli enige om grensene regionalt, men vi er ikke blitt enige. Hvordan vi skal bli det, kan jeg ikke se. Jeg ser gjerne at vi får en utdypelse, et forslag på hvordan vi skal gjøre det, sier fylkesrådslederen.

Myrseth registrerer også at både Rogaland og Møre og Romsdal fortsatt forslås som selvstendige regioner.

- Her har nok Høyre gitt etter for sine egne folkevalgte som har steilet mest.

Åpner for mer sammenslåing

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen stiller seg uforstående til kritikken fra Myrseth.

- Det er ganske uforståelig at Myrseth mener dette er udemokratisk. Hun har jo selv ivret for større regioner, men ikke klart å komme til enighet ettersom samarbeidet mellom Ap-toppene i de tre nordligste fylkene virker å være på frysepunktet. Jeg registrerer at KS Troms også har tatt til ordet for to store regioner i nord, og dette er et organ bestående av alle våre ordførere og mange sentrale folkevalgte i vår landsdel. Kritikken faller derfor på sin egen urimelighet, sier Gudmundsen til Nordlys.

- Stortinget som vår fremste demokratiske forsamling tar ansvar der Myrseth og hennes Ap-kolleger i nord svikter. Nå får regjeringen i oppdrag å igangsette en prosess som skal avklare om det blir én eller to regioner i nord, så får Myrseth og Arbeiderpartiet vurdere om de skal spille en konstruktiv rolle i dette eller sette seg selv på sidelinjen, sier Høyre-politikeren.

Regjerings- og samarbeidspartiene åpner for at enda flere kommuner kan finne sammen om de ønsker det før sommeren.

Det ble klart da Høyre, Frp, KrF og Venstre holdt en felles pressekonferanse om kommune- og regionreformen på Stortinget onsdag morgen.

Partiene kaller avtalen de har kommet fram til for en løypemelding, og ikke en endelig enighet om reformen.

Støre: Ap vil stemme imot

Ifølge NTB vil Arbeiderpartiet stemme mot den foreslåtte regionreformen. Det varsler partileder Jonas Gahr Støre. 

– Høyre og Frp har ikke vært villige til å gi noen nye oppgaver til regionene. De har dessverre stemt mot Aps forslag til nye oppgaver. Vi vil derfor stemme imot når regjeringen vil tvinge fylker til å slå seg sammen, sier Støre til NTB.

Støre mener det nye kommune- og regionkartet framstår som vilkårlig.

– Det er uklart hvorfor noen kommuner og fylker tvinges sammen mot sin vilje, mens andre får fortsette som i dag, sier han og framholder at Ap hele tiden har vært imot å bruke tvang.