Med en gjennomsnittsalder på 23 år er dette mannskapet historisk

Men ikke alle har like stor forståelse for at de velger å bruke flerfoldige timer av livet sitt på frivillig arbeid.