Frivillige fra Røde Kors bistår med å få hentet en skadd person ned fra fjellet sør for Fjellheisen. Det melder Troms politidistritk torsdag kveld.

Den skadde personen hadde behov for hjelp for å komme seg ned, opplyser politiet.

Operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Lennart Steffensen, sier til Nordlys klokka 22.45 at den skadde straks er nede ved ambulansen. Han berømmer Røde Kors-mannskapenes innsats.

– Det har vært en strevsom tur ned fjellsida.

Den skadde, som trolig har fått en bruddskade, kom seg ikke selv ned fra fjellsida og måtte be om assistanse. Den skadde befant seg da like under tregrensa.

– Personen blir tatt med til legevakt så snart vedkommende er i ambulansen, sier operasjonsleder Steffensen.