Fiskefartøyet Harhaug 1 befant seg et øst for Bjørnøya da det brøt ut brann i motorrommet på fredag.

Det opplyser vaktsjef Trond Einarsen hos Kystvaktbasen på Sortland.

- Som følge av brannen har de mistet fremdriften og strømmen ombord. Jeg har ikke detaljene rundt hva som har skjedd, men det kan ikke ha vært noen særlig stor brann, forteller Einarsen.

Ingen i mannskapet er skadet som følge av hendelsen.

Kystvaktskipet KV Nordkapp er ankommet den nødstedte fiskebåten for å bistå med slep inn mot kysten. De befinner seg nå ved ytterkanten av norsk økonomisk sone (NØS), drøye 180 nautiske mil unna land.

- En sivil slepebåt, Borg Parat, har gått ut fra Tromsø for å overta slepet. Fartøyene møtes i natt, og fiskebåten blir da slept inn til havn, sier Eilertsen.

Han forteller at det har vært noe vind og sjø i området hvor Harhaug 1 befinner seg, men at det er rolige sjøforhold søndag ettermiddag og kveld.

Nordlys har søndag kveld forsøkt å komme i kontakt med det sunnmøre-rederiet Grytafjord AS, uten hell.