(Nordnorsk debatt)

Januar 2011: 57 mennesker var i involvert i en voldsom kjedekollisjon på innfartsveien til Tromsø, E8 i Lavangsdalen. Ulykken kostet 5 liv. 35 mennesker ble alvorlig skadet.

Det måtte en dødsulykke av dette formatet til for at nasjonal oppmerksomhet skulle rettes mot en veistrekning i nord som lokale politikere, leger og lokalbefolkning i årevis hadde tryglet om utbedringer på. 22 mennesker hadde frem til da mistet livet på strekninga.

Endelig ble innstendige oppfordringer om utbyggingen av midtdeler på strekningen hørt.

Men de lokale stemmene var kritiske: Strekningen med midtdeler var for kort. Den burde vært bygget hele veien til Vollan. Ellers ville det koste flere liv.

Januar 2020: Nordlys publiserte tall som viste at midtdeler er uhyre effektiv på å redde liv i trafikken. Siden den knappe mila med midtdeler stod ferdig på i Lavangsdalen høsten 2013, har nedgangen i antall drepte og skadde per år falt med hele 95 prosent.

Antall ulykker per år på akkurat denne strekningen ble redusert med 90 prosent.

Flere kritiske stemmer var likevel igjen ute og advarte at strekninga var for kort, og fryktet for flere dødsulykker. Det hastet å forebygge. Utvidelse ville ikke bli prioritert på Nasjonal transportplan, var omkvedet fra regjeringa.

Januar 2021: En ny storulykke er et faktum i Lavangsdalen. Denne gangen døde to unge mennesker.

Samferdselsministeren Knut Arild Hareide mente fortsatt at det var vanskelig for regjeringa å prioritere sikringen av innfartsveien i Nasjonal Transportplan.

Et unisont politisk miljø i nord, på sin side, mente at det var helt hårreisende, og engasjerte seg i saken. Men det er bare FrPs Per Willy Amundsen som våget seg på et ultimatum: Midtdeler måtte utvides på innfartsveien til Tromsø gjennom Lavangsdalen. Ellers så ville ikke FrP støtte Nasjonal Transportplan i Stortinget. Det var et høyt spill. Og det lønte seg.

Ultimatumet var forankret i et tverrpolitisk rop fra nord, og viser at FrP kan samarbeide godt med både venstre og høyre side i norsk politikk på viktige saker. Det er gledelig å se at Arbeiderpartiet, SV og Sp sluttet seg til et bredt samarbeid.

Der partiet ellers i landet har den siste tiden gjort seg bemerket med å gjøre kampsak ut av brus og godteri, har de i Nord-Norge gjort flere kloke vurderinger på samferdsel og trafikksikkerhet. FrP har også havnet på riktig side i saken om Nord-Norgebanen, som potensielt kan få dårlig skodde trailere vekk fra nordnorske veier.

Partiet har sett et tilbakegang i landsdelen siden valget i 2016, og har nå 12, 7 prosents oppslutning. Men hvis de kan bidra til gjennomslag i viktige lokale saker, er det kanskje fortsatt liv laga for en FrP representant på Stortinget fra høsten også.

FrP og Per Willy Amundsen har gjort en god og viktig jobb for midtdeler på den ulykkesutsatte E8 gjennom Lavangsdalen. Det ble et godt utall for trafikksikkerheten.