(Romerikes Blad)

Kvinnen ringte politiet og fortalte at hun var blitt voldtatt i juli i år. Flere patruljebiler ble sendt til bensinstasjonen i Lillestrøm sentrum, som kjørte kvinnen til voldtektsmottaket samtidig som de satte i gang en etterforskning av saken.

Den videre etterforskningen avslørte kort tid senere at kvinnen ikke hadde blitt voldtatt, ifølge politiadvokat Victoria Kvinnesland i Øst politidistrikt.

– Vi mener vi kan utelukke en voldtekt Primært er det videoovervåkningsbildene på stedet som gjør at vi mener dette ikke har skjedd. Det er heller ingen andre spor som peker i retning av en voldtekt, opplyser politiadvokaten til Romerikes Blad og forteller at avhør av vitner gjør at en voldtekt heller ikke kunne ha funnet sted på et annet tidspunkt den aktuelle kvelden.

I dommen mot kvinnen står det at hun flere ganger har endret sin forklaring om hvor hun ble voldtatt, både overfor politiet, andre vitner og voldtektsmottaket. Retten skriver at det er «bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte i politiavhør anmeldte en straffbar handling som ikke var begått».

Kvinnens forsvarer, Anette Holt Tønsberg, opplyser til RB at kvinnen selv fortsatt fastholder at hun er blitt utsatt for en voldtekt. Kvinnen har hele tiden benektet anklagene fra politiet.

Fikk betinget fengselsstraff

Denne uka ble det avsagt dom mot kvinnen i Nedre Romerike tingrett. Der ble hun dømt til 30 dagers betinget fengsel i tillegg til en bot på 10.000 kroner. Det betyr at hun slipper å sone dommen i fengsel.

– Vi har nå sendt saken til Statsadvokatene i Oslo for å vurdere straffeutmålingen. Det vil til slutt være statsadvokaten som tar stilling til om det blir en eventuell anke, fortsetter Kvinnesland.

– Mener dere ubetinget fengsel er en for mild straff?

– Politiet ser svært alvorlig på falske anmeldelser. Utgangspunktet for straffutmålingen skal i medhold av rettspraksis være ubetinget fengsel. En reaksjon i form av ubetinget fengselsstraff har allmennpreventiv effekt og viser alvorligheten av å inngi falsk anmeldelse, svarer hun og fortsetter:

– Politiet mottar hvert eneste år mange voldtektsanmeldelser, men mange av disse ender ikke opp i retten på grunn av at bevisbildet er såpass komplekst. Slike falske anmeldelser bidrar til å svekke troverdigheten til reelle ofre.

Kvinnesland legger også til at slike tilfeller også går utover ressursbruken til politiet. Ressurser de helst skulle brukt på reelle saker.

– I tillegg kan det mistenkeliggjøre uskyldige personer. I denne saken var det på et tidspunkt knyttet mistanke mot personer for å ha stått bak, men det er viktig å påpeke at disse aldri ble formelt siktet eller lagt inn i saken.

Politiet opplyser at de mottar til stadighet falske anmeldelser.

– Men det er sjeldent vi klarer å bevise dette. Det mener vi å kunne gjøre i denne saken.

Fastholder at voldtekten har skjedd

Kvinnens forsvarer, Anette Holt Tønsberg, opplyser at hun har vært i kontakt med den nå dømte kvinnen og at de har besluttet å ta betenkningstid på om de skal anke dommen. Dommen er derfor foreløpig ikke rettskraftig.

– Hvordan ser hun på at hun nå er dømt?

– Sjokket var nok større da hun ble siktet i sommer og senere tiltalt. Nå visste hun at dette kunne bli utfallet, men det er selvsagt ingen god følelse. Hennes oppfatning er at hun er blitt voldtatt, svarer forsvareren.

Holt Tønsberg sier at det var fest og alkohol inne i bildet samme kveld kvinnen hevder overgrepet skjedde. Selve voldtekten kan også kun ha skjedd innenfor et kort tidsrom.

– Tidsvinduet er kort. Under avhøret dagen etter overgrepet, så ber hun politiet om å sjekke kameraene og opptakene som ble brukt mot henne i retten. En drøy uke etterpå så stopper politiet å etterforske en voldtekt og tar ut en siktelse mot henne, de avventer ikke en gang rapporten fra voldtektsmottaket, forklarer advokaten som mener dette var feil av politiet.

I rapporten fra voldtektsmottaket står det at det ikke er gjort noen funn som underbygger at en voldtekt har funnet sted. Det står videre at de likevel heller ikke kan konkludere med at dette ikke har skjedd.

– Hva tenker du om at politiet nå sier at hun burde fått ubetinget fengselsstraff?

– Vi mener selvsagt at hun burde bli frifunnet, men dommen er i tråd med min subsidiære påstand. Hvis påtalemyndigheten anker så får hun en ny mulighet til å forklare seg for retten.

Romerikes Blad har vært i kontakt med kvinnen i 20-årene, hun skriver via SMS at hun ikke ønsker å kommentere saken.