(Fremover)

Kommunalsjef i Narvik kommune, Heidi Eriksen Laksaa, bekrefter at de henter inn personell fra Sverige og Latvia. Bakgrunnen for det, sier hun, er at de mangler folk.

– Vi har søkt fritak fra karantenebestemmelsen for fem personer den siste tiden. Det gjelder to personer som kommer fra syd for Dovre, samt tre personer fra utlandet, sier Laksaa til Tv2. Hun forteller videre til kanalen at pleierne satt tre dager i karantene, og nå har vært i arbeid i 14 dager.

Fylkeslederen i Nordland, Gjertrud H. Krokaa, sier følgende til Nrk.

– Det er direkte uforsvarlig overfor sårbare, eldre pasienter. Men også de øvrige ansatte i helsesektoren, som risikerer smitte, sier fylkeslederen.

Samtidig forstår hun at kommunene er i en desperat situasjon.

– Jeg forstår at Narvik kommune mangler folk, og at det er fullt lovlig å gi slike dispensasjoner. Likevel er det bekymringsfullt at man tar inn folk fra land med helt andre karantenebestemmelser enn det vi har i Norge, sier hun til kringkastingskanalen.

Kommuneoverlege Per Thomas Hulstedt i Narvik sier følgende om bakgrunnen for karanteneunntaket.

– Jeg ser på den enkeltes bevegelsesmønster før de kommer til landet, og ut i fra det gjøres en risikovurdering. Har du sittet på en øde hytte i to uker, er det ikke noe problem å komme raskt ut i arbeid. En jeg snakket med ville sitte på et tog fra Sør-Sverige og opp, men i det tilfellet var det naturligvis uaktuelt å gi dispensasjon, sier Hulstedt til Tv2.