Gå til sidens hovedinnhold

Reagerer kraftig på finansieringen av økt beredskap: – En komplett skandale

Artikkelen er over 1 år gammel

To nye fly skal settes inn for å bedre beredskapen i Nord-Norge. Fagforbundet reagerer sterkt på finansieringen av vedtaket.

Helseminister Bent Høie melder fredag ettermiddag at han nå gir helseforetaket i oppdrag å styrke luftambulansetjenesten i Nord-Norge.

I praksis skal det bety at det settes inn et ekstra jetfly og et nytt ambulansehelikopter i tjeneste denne vinteren.

– Jeg har i dag gitt helseregionene et felles oppdrag om å styrke luftambulansetjenesten. Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes gjennom vinteren vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten til tjenesten i Nord-Norge blant både befolkningen og helsepersonell, sier Høie i en pressemelding fra helse- og omsorgsdepartementet.

– Oppdraget som er gitt vil, sammen med de øvrige tiltakene som er iverksatt, gi befolkningen i nord en bedre tjeneste enn det har vært tidligere.

Departementet legger til at kostnadene nå skal fordeles på de regionale helseforetakene:

«Merkostnader knyttet til ekstratiltakene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter eierandel», opplyses det fredag.

– En skandale

Det reagerer Fagforbundet sterkt på. Å belaste helseforetakene går i praksis utover pasientene, mener forbundet.

– Dette er en komplett skandale. Krisa i luftambulansetjenesten går nå ut over sykehusenes ordinære drift, og dermed rammer den pasientene. Pasientene i nord rammes nå dobbelt opp, først ved at de har fått et uholdbart luftambulansetilbud, og dessuten ved at det blir mindre ressurser til sykehusene, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet, i en pressemelding fredag.

– Det er helt uholdbart at det er sykehusene, og dermed pasientene, som må bære ekstrakostnadene ved et skandaløst anbudssystem. Anbudssystemet skulle føre til lavere kostnader, men nå ser vi at det kan koste sykehusene og pasientene dyrt, sier Nord.

– Bedre beredskap

Ifølge departementet skal et ekstra jetfly i Tromsø avlaste de flyene som kan dekke kortbanenenettet i nord.

«Et jetfly kan ta lengre oppdrag, spesielt til Svalbard, og vil da sikre at kortbanenettet får en styrket beredskap», heter det i protokollen fra foretaksmøtet som ble holdt fredag.

Kommentarer til denne saken