UP varsler storkontroller

Pass UP! I sommer blir det rus- og fartskontroller langs norske veier. Sjekk hvilke veier politiet prioriterer.