Ragnar blir 70 år og er fortsatt en glad pessimist. Nå skal han hylles

Det er to ting som ikke har forandret seg siden 70-tallet. Det ene er behov for et kystopprør. Og det andre er Ragnar Olsens skinnvest.